Паліативна медицина та сімейний лікар – минуле, сучасне, майбутнє.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, доц. І.С. Кармазіна Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства У статті викладено сучасні уявлення про паліативну медицину (ПМ), паліативну та хоспісну допомогу (ПХД). Висвітлено історію проблеми, філософські засади, принципи, мета та завдання ПМ, а також форми, служби, рівні ПХД. Обговорюються…

Патологічні стани після холецистектомії: від патогенеза до лікування

Проф.Т.Д. Звягінцева, доц. І.І. Шаргород. Харківська медична академія післядипломної освіти. Розглянуті патологічні стани після холецистектомії (біліарні дисфункції, ураження езофагогастродуоденальної зони, холагенна діарея, зміни мікробіома кишечника). Від їх наявності залежить лікувальний підхід, вибір фармакотерапії, найбільш адекватно нормалізуючий симптоми цих розладів. Ключові слова: холецистектомія, післяхолецистектомічний синдром, мікробна контамінація, метаболізм жовчних кислот, принципи лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.009 Для цитування: Zvyagintseva…

Артралгічний синдром: верифікація, валідизація та оціночні підх

Член.-кор. НАМН України, проф. О.В. Синяченко*, проф. Л.М. Пасієшвілі. Донецький національний медичний університет*, Харківський національний медичний університет. В роботі надана характеристика і механізми формування больового синдрому при різних захворюваннях суглобів, приведені діагностичні оціночні шкали. Ключові слова: больовий суглобовий синдром, патогенез, діагностика https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.004 Sinachenko OV, Pasiyeshvili LM. [Arthralgic syndrome: verification, validation and evaluation approaches]. z. vnutr….