Сучасні можливості діагностики та кількісного визначення фіброзу печінки.

Сучасні можливості діагностики та кількісного визначення фіброзу печінки.

К.м.н. А.К. Журавльова, к.м.н. О.В. Огнєва. Харківський національний медичний університет.

Надана стаття присвячена сучасним можливостям ранньої діагностики фіброзу печінки.

Фіброз печінки з’являється у відповідь на тривале хронічне захворювання печінки будь-якого генезу і надалі може призвести до цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. Натепер стало відомо, що фіброз є динамічним процесом з потенціальною можливістю до зворотного розвитку. Тому, саме визначення ранніх його стадій є наразі дуже важливим,  і може значно впливати на подальший перебіг захворювання.

Ключові слова: фіброз печінки, пункційна біопсія печінки, сироваткові маркери фіброзу.

Zhuravlyova AK, Ogneva OV. [Modern possibilities of diagnosis and quantification of liver fibrosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;2:55-60. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.02.055

Download.PDF