Сирингомієлія. Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.

Сирингомієлія. Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.

Доц. О.Л. Тондій,  доц. О.П. Завальна, О.Б. Тесленко*, С.П. Сушко*, В.В. Меркулова*. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра неврології та дитячої неврології. *Державний лікувально-профілактичний заклад «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», м. Харків

У статті представлені останні наукові уявлення про етіопатогенез, клініку і діагностику сирингомієлії. Так само викладені результати спостереження за 34 хворими з різними формами сирингомієлії. Запропоновано комплексний диференційований похід до симптоматичному лікуванню сирингомієлії залежно від переважаючих клінічних проявів.

Ключові слова: сирингомієлія, симптоматичне лікування.

Tondiy OL, Zavalnaya OP, Tkachenko OB, Sushko SP, Merkulov VV. [The syringomyelia: etiopathogenesis. Clinical. Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;2:61-69. Ukrainian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.02.061

Download.PDF