Випадок рідкісного метастазування раку прямої кишки в костостернальне зчленування

А.Т. Казімов, С.С. Ватанха, С.А. Сариєв
Національний Центр Онкології, Азербайджан, м. Баку

Матеріали та методи. Представляється клінічний випадок пацієнта 28 років з тривалим анамнезом раку прямої кишки, через 2 роки після операції у пацієнта з’явилися болі в передній частині грудної стінки, які на початку усувались НПЗЗ, проводилося МРТ і сцинтиграфія кісток при яких патології не було виявлено. Лише за тонкосрізових КТ було виявлено невелике потовщення костостернальних зчленувань з обох боків. Була зроблена біопсія та підтверджено діагноз метастатичного ураження даних областей. Висновок. У пацієнта з онкологічним анамнезом та болями без виявлених причин у костостернальній локалізації не можна виключати метастатичну поразку. 

Ключові слова: рак прямої кишки, костостернальне зчленування. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.052 

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Казимов, А.Т. Случай с редким метастазом рака прямой кишки в костостернальное сочленение / А.Т. Казимов, С.С. Ватанха, С.А. Сарыев // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 52-54. doi:  10.15407/internalmed2022.01.052   

Kazimov AT, Vatankha SS, Sariyev SA. Sluchaj s redkim metastazom raka pryamoj kishki v kostosternal’noe sochlenenie. [A case of rare metastases of rectal cancer to the costosternal junction]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:52-54. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.052