Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему та можливості патогенетичної терапії

Проф. Звягінцева Т.Д., доц. Чернобай А.І., ас. Ярошенко А.В., проф. Опарін А.Г. Харківський національний медичний університет У статті з сучасних позицій наведено патогенетичну та клінічну характеристику ПХЕС як дисфункцію сфінктера Одді, розкрито механізми розвитку даної патології, принципи терапії з включенням препарату Ровахол, що містить шість рослинних монотерпенів. Наведено матеріали власних спостережень лікування хворих з дисфункцією…