Clinical thinking and XXI century.

Prof. Z.D. Semidotska, PHD i.A. Chernyakova, PHD i.S. Karmazina. Kharkov National Medical University.

The article describes the problems of medicine in XXI century which are connected to implementation of modern biotechnologies in casual medical practice. Fetishization of technologies, deepening of medicine`s specialization lead to deformation of clinical thinking and dehumanization of medical practice. The doctor should use his clinical thinking for formation of synthetic and dynamic picture of disease, contribute to success of treatment and diagnostics problems solving. Ways of clinical  thinking  formation  in medical university are discussed.

Key Words — scientifc and technical progress, clinical thinking, art of healing, ways of formation..

Semidotska ZD, Chernyakova IA, Karmazina IS. [Clinical thinking and XXI century]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;1:100-103. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.01.100

Download.PDF

1. Abaev IK. [K logike vrachebnogo myshleniia]. [About logic of medical judgement]. Med. novosti. 2007; (5): 16—22. Russian
2. Abaev IK. Podlinnye i mnimye uspekhi diagnostiki v klinicheskoi praktike. [Authentic and imaginary achievements of diagnostic in clinical practice]. Klinicheskaia meditsina. 2010;(5): 65—69. Russian
3. Alekseenko AP, authors. Priroda dukhovnosti. [Nature of spirituality]. Kharkov: Fakt; 2004. 238p. Russian
4. Bilibin AF. O vrachevanii. [About treatment]. Terapevticheskii arkhiv. 1984; 53 (35): 8—10. Russian
5. Bilibin AF, Tsaregorodtsev RA, authors. O klinicheskom myshlenii. [About clinical judgement]. M.: Meditsina; 1973. 168 p. Russian
6. Egorova MS, Bozhenko NP, Pozharskaia OD. Meditsina budushchego, kachestvo zhizni i aktivnoe dolgoletie. [Medicine of future, quality of life and active longevity]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniia. 2015. 7 (1): 1085—1088. Russian
7. Kassirskii IA, authors. O vrachevanii: problemy i razdumia. [About treatment: problems and thoughts]. M.: Nauka, 1991. 213 p. Russian
8. Moiseev VI, author. [Meditsina i filosofiia: nuzhny li oni drug drugu?]. [Medicine and philosophy: do they need each other?] Trudnyi patsient. 2007; 5 (3): 58—60. Russian
9. Petrov VI, author. Klinicheskoe myshlenie v sisteme vysshego meditsinskogo obrazovaniia v Rossii: traditsii i sovremennost. [Clinical judgement in system of higher medical education in Russia: traditions and modernity]. Moskva: Holiday Inn. Lesnaya, 26.03.2010. Russian
10. Tetenev FB, Bodrova TN, Kalinina OV. Formirovanie i razvitie klinicheskogo myshleniia — vazhneishaia zadacha meditsinskogo obrazovaniia. [Formation and development of clinical judgement – the main purpose of medical education]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniia. 2008; (34): 63—65. Russian
11. Tsaregorodtsev GI, Krotkov EA, Afanasev IN. [O razvitii klinicheskogo myshleniia u budushchikh vrachei]. [About development of clinical judgement in future doctors]. Terapevticheskii arkhiv. 2005; 77 (1): 77—80. Russian
12. Shlychkov AV, Khodosevich EV, Atroshenko NA. Klinicheskoe myshlenie i vrachebnaia praktika v epokhu stremitelnogo nauchno-tekhnicheskogo progressa i progredientnoi informatiki. [Clinical judgement and medical practice in era of impetuous scientific and technical progress and progression of informatics]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniia. 2009; (7): 114—115. Russian
13. Iasko VA. Klinicheskoe myshlenie v strukture professionalnogo myshleniia vracha. [Clinical judgement in structure of professional judgement of doctor]. Chelovek, soobshchestvo, upravlenie. 2008; (4): 82—91. Russian