Клінічне мислення та ХХI століття.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. І.C. Кармазіна. Харківський національний медичний університет.

У статті викладаються проблеми медицини у ХХІ столітті, які пов’язані зі впровадженням сучасних біотехнологій у повсякденну діяльність лікаря. Фетишизація техніки, поглиблення спеціалізації медицини призводять до деформації клінічного мислення, дегуманізації лікарської діяльності. Лікар має використовувати клінічне мислення при будуванні синтетичної і динамічної картини хвороби, сприяти успішності рішення діагностичних і лікувальних задач. Обговорюються шляхи формування клінічного мислення у медичному університеті.

Ключові слова: науково-технічний прогрес, клінічне мислення, мистецтво лікарювання, шляхи формування.

Semidotska ZD, Chernyakova IA, Karmazina IS. [Clinical thinking and XXI century]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;1:100-103. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.01.100

Download.PDF