Water as a healing factor in the practice of family doctor.

Water as a healing factor in the practice of family doctor.

Prof. L.D Tondiy, ass. prof. O.L Tondiy, senior lecturer O.L Zakrevskaya. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education.

The data on mechanisms of treatment on the body of fresh water for use in the practice of family doctor (at home).

Key Words: water, mechanisms, baths, showers, Finland baths, sauna.

Tondiy LD, Tondiy OL, Zakrevskaya OL. [Water as a healing factor in the practice of family doctor]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;2:46-49. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.02.046

Download.PDF

1. Grando OA, author. Podorozh v minule meditsini. [Travelling in the past of medicine]. K.: RVA «Trіumf»; 1995. 176 p. Ukrainian

2. Derzhavnyi standart Ukrainy. Vody mineralni pytni. [Drinking mineral water] DSTU 878 — 93. K.: Derzhstandart Ukrainy; 1996. 88 p.

3. Serdiuk AI, Rogozhin BA, editors. Kurort Berezovskie mineralnye vody. [Berezovskie mineral water resort]. Kharkov: «Zolotye straniitsy». 2012. 273 — 321 p. Russian
4. Kryvobok VI, editor. Metodychni rekomendatsii po pidhotovtsi likariv za spetsialnistiu: Zahalna praktyka, simeina medytsyna. [Metodical recommendations for doctors training in speciality: general practice, family doctors]. Kharkiv, 2014. 34 p. Ukrainian
5. Loboda MV, editor. Standarty (klinichni protokoly) sanatorno—kurortnoho likuvannia. [Standarts (clinical protocols) of recreation and resort treatment] K.: KIM; 2008. 384 p. Ukrainian
6. Tondii LD. [O samozashchite organizma i vozmozhnosti ee ukrepliat]. [About self defence of organism and opportunities to strengthen it]. Skhidnoievropeiskyi zhurnal vnutrishnoi ta simeinoi medytsyny. 2014; (1): 87 — 90 p. Russian
7. Ulashchik VS, author. Obshchaia fizioterapiia. [General physiotherapy]. Minsk: Knizhnii dom; 2003; 301 — 327 p. Russian
8. Khvysiuk OM, Kaliuzhka AA, authors. Tondij LD, editor. Deiaki fizychni chynnyky v praktytsi simeinoho likaria [Some physical factors in work of family doctor] In: Navchalnyi posibnyk dlia simeinykh likariv. [Guide for family doctors]. Kharkiv; 2010. 113 p. Ukrainian