Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти.

Ас. В. М. Подолян Кафедра медицини катастроф та військової медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Підліткова наркоманія в Україні є серйозною проблемою, яка вимагає належної уваги й оцінки з боку сучасного суспільства. Своєчасна громадська реакція на цю проблему визначає методи її вирішення та способи профілактики підліткової наркоманії в Україні в подальшому. Актуальність досліджуваної…

Дидактичні пріоритети кафедри наркології ХМАПО в підготовці фахівців інтегрованої терапії опіоїдної залежності

Проф. І.К. Сосін, доц. О.Ю. Гончарова. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра наркології. Істотним кроком у поліпшенні якості медичної допомоги може бути створення центрів інтегрованої медико-соціальної допомоги. На кафедрі наркології ХМАПО розроблена навчальна програма циклу тематичного удосконалення «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю». Наведені результати навчання лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги та спеціалізованих закладів…