Лікування діабетичної ангіопатії нижньої кінцівки в умовах спеціалізованого відділення

Доц.  Мурсалов Мезахір Мурсал

Азербайджанський медичний університет, Баку, кафедра хірургічних хвороб №3

В статті наведено власний досвід лікування діабетичної ангіопатії нижньої кінцівки в умовах спеціалізованого відділення.  

Ключові слова: цукровий діабет, ангіопатія нижніх кінцівок, лікування 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.086  

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Mursalov, M.M. Treatment of diabetic angiopathy of the lower limb in the conditions of a specialized department // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 86-88. doi:  10.15407/internalmed2022.01.086 

Mursalov MM. Treatment of diabetic angiopathy of the lower limb in the conditions of a specialized department. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:86-88. doi: 10.15407/internalmed2022.01.086