Restorative therapy mental disorders of antiterrorystic operation participants.

Prof. B. Mykhaylov. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education.

The contemporary data about psychogenic mental disorders that performed in process and after outstanding situations was observed. There consist 4 groups —  non-pathological (physiological) reactions (Z65.5), pathological reactions (F43.0), neurotic disturbances (F4), psychotic disturbances (F44-F43). On the latest period on the victims of outstanding situations the posttraumatic stress disorders (PTSR) — F 43.1, or chronic personality disorders after catastrophic events (F 62.0) were performed.

Key Words: psychotherapy, pharmacotherapy, urgent medical-psychological care, stress disorder, neurotic disturbances, psychotic disturbances, psychological rehabilitation.

Mykhaylov B. [Restorative therapy mental disorders of antiterrorystic operation participants]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;1:41-45. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.01.041

Download.PDF

1. Mikhailov BV, Tabachnikov SI, Vitenko IS, Chugunov VV, authors. Psikhoterapiia [Psyhotherapy] In: Uchebnik dlia vrachei-internov vysshikh meditsinskikh uchebnykh zavedenii III–IV urovnei akkreditatsii [Textbook for doctors-interns of medical universities of III–IV accreditation levels]. Kharkov: Oko; 2002. 768 p. Russian
2. Mykhailov BV, Mishchenko TS, Voloshyna NP, Zdesenko IV, authors. Psykhonevrolohichni rozlady u osib, shcho postrazhdaly vnaslidok avarii na Chornobylskii AES. [Psyhoneurological disturbances in patients, who suffered from Chernobyl nuclear accident]. Klinichnyi posibnyk. [Clinical guide]— Kharkiv; 2006. 40 p. Ukrainian
3. Mikhailov BV, Bero MP, authors. Psikhodinamicheskaia psikhoterapiia: Klinicheskoe rukovodstvo s osnovami sovremennykh napravlenii psikhoterapii. [Psyhodynamic psychotherapy: Clinical Guide to the bases of the modern trends of psychotherapy]. Donetsk: Kashtan; 2009. 395 – 422 p. Russian
4. Mykhailov BV, Zinchenko OM, Bero MP, Sarvir IM, Kudinova OI, Bezsmertnyi OV. Programa medyko-psykholohichnoi reabilitatsii (dlia postrazhdaloho naselennia, osib, yaki zaluchalysia do vykonannia avariino-riatuvalnykh robit pry vynyknenni nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho abo pryrodnoho kharakteru, i riatuvalnykiv). [Program of medical and psyhological rehabilitation (for the affected population, persons, which were engaged for fulfillment of wrecking in emergencies of technogenic or natural origin, and rescuers]. In: Metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy. Kyiv; 2010. 31 p.
5. Mykhailov BV, Chuhunov VV, Kazakova SY, authors. Posttravmatychni stresovi rozlady. [Post-traumatic stress disorders]. In: Navchalnyi posibnyk. [Educational tutorial] . Kharkiv: KhMAPO; 2013. 224 p. Ukrainian
6. Mykhailov BV, Zinchenko OM, Fedak BS, Sarvir IM, editors. Medyko-psykholohichnyi suprovid osib z hostrymy rozladamy psykhiky i povedinky psykhohennoho pokhodzhennia (metodychni rekomendatsii). [Medical and psychological support of patients with acute psychological and behavioural disturbances of psychogenic origin (methodical recommendations)]. Kharkiv; 2014. 28 p. Ukrainian
7. Mykhailov BV, Zinchenko OM, Fedak BS, Sarvir IM, authors. Ekstrena medyko-psykholohichna dopomoha osobam z hostrymy rozladamy psykhiky i povedinky psykhohennoho pokhodzhennia (metodychni rekomendatsii). [Emergency medical and psychological support of patients with acute psychological disturbances (methodical recommendations)]. Kharkiv; 2014. 16 p. Ukrainian
8. McGovern MP, Lambert-Harris C, Alterman AI, Xie H. [Behavioral therapy versus addiction counseling for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders]. Journal of Dual Diagnosis. 2011; (7): 207—227. English
http://dx.doi.org/10.1080/15504263.2011.620425
9. McGovern MP, Lambert-Harris C, Alterman AI, Xie H. [Behavioral therapy versus addiction counseling for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders]. Journal of Dual Diagnosis. 2011; (7): 207—227. English
http://dx.doi.org/10.1080/15504263.2011.620425