History of organization of the department of hygiene, medical police, medical geography and statistics at Kyiv University.

Prof. K.K. Vasyliev, As.prof. Y.V.Vasyliev

Odesa National Medical University

Sumy State University

The work identifies the main stages of organizing the Department of Hygiene, Medical Police, Medical Geography and Statistics at the University of St. Vladimir in Kiev. In 1863, the issue of creating the Department was discussed at the meetings of the Faculty of Medicine and the University council. In 1865, the permission was given to organize the Department from 1867. In 1869—1871 V.A. Subbotin was trained by foreign specialists. In 1871 he was elected assistant professor at the named Department. This year can be considered the year of creation of the Department. Finally, in 1872 V.A. Subbotin became a professor.

Key Words: hygiene, medical police, teaching, Kiev University of St. Vladimir, 1865—1872

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.019

Download.PDF (rus)

Cite:

 1. Васильев, К.К. История организации кафедры гигиены, медицинской полиции, медицинской географии и статистики в Киевском университете / К.К Васильев, Ю.В. Васильев // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 19-25. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.019

 2. Vasyliev KK, Vasyliev YV. Istoriya organizatsii kafedry gigiyeny, meditsinskoy politsii, meditsinskoy geografii i statistiki v Kiyevskom universitete. [History of organization of the department of hygiene, medical police, medical geography and statistics at Kiev university]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:19-25. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.019

References

 1. Barannik PI, Shmal’ DD, Verzhikovskaja NV, Shvajko II. Kafedra obshhej gigieny Kievskogo medicinskogo institute. Materialy k istorii gigieny i sanitarnogo dela v USSR. Kiev; 1959. Р 191—195. Russian
 2. Barannik PI, Benjumov RJa, Makarenkо ІМ A. Subbotin — organizator i rukovoditel’ pervoj kafedry gigieny na Ukraine. Materialy k istorii gigieny i sanitarii na Ukraine. Kiev; 1962. Р 261—277. Russian
 3. Benjumov RJa, Makarenko ІМ. Iz istorii organizacii i razvitija samostojatel’nyh kafedr gigieny v Rossii i na Ukraine. Vrachebnoe delo. 1954;12:1133—1138. Russian
 4. Benjumov RJa, Makarenko ІМ. Professor V.A. Subbotin. (Iz istorii otechestvennoj gigieny). Gigiena i sanitarija. 1956; 5:38-42. Russian
 5. Bondarchuk S. Medychnyi fakultet Kyivskoho universytetu sv. Volodymyra v druhii polovyni XIX st.: strukturyzatsiia hihiienichnoho napriamu, liudynovymirnist naukovykh zdobutkiv. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii. 2012;32:385-390. Ukrainian
 6. Vasil’ev KK, Vasil’ev JuK, Zinchuk AN. Nachal’nyj period dejatel’nosti medicinskogo fakul’teta Imperatorskogo universiteta Svjatogo Vladimira i prepodavanie medicinskoj policii. Problemy social’noj mediciny, zdravoohranenija i istorii mediciny. 2021;1:165—172. Russian
 7. Gabovich RD, NikbergІІ. V.A. Subbotin — organizator i rukovoditel’ pervoj kafedry gigieny na Ukraine. Gigiena i sanitarija. 1971;12:50-54. Russian
 8. Goncharuk EI, Zajko NI, Bobrik ІІ. 150 let Kievskomu medicinskomu institute. Kiev; 1991. Russian
 9. Honcharuk YeH, Andrushchuk АО, Bobryk ІІ. 160 rokiv Natsionalnomu medychnomu universytetu. Kyiv; 2001. Ukrainian
 10. Dobrovol’skij KJe, Barannik РІ. Kafedra obshhej gigieny v proshlom i nastojashhem. Sto let Kievskogo medicinskogo instituta. (1841—1941). Kiev;1947. Р 90-96. Russian
 11. Korostylev NB. Osnovanie pervyh gigienicheskih kafedr v Rossii. Gigiena i sanitarija. 1984;2:40-44. Russian
 12. Kotsur NI. Naukovo-orhanizatsiini zasady stanovlennia i rozvytku hihiienichnoi nauky v Kyivskomu universyteti Sv. Volodymyra (druha polovyna XIX — pochatok XX stolittia): istoriohrafiia. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii. 2012;31:217-226. Ukrainian
 13. Nikberg II. K istorii organizacii pervyh kafedr gigieny v Rossii. Vrachebnoe delo. 1956;6: 659-662. Russian
 14. Omelchuk ST, Bardov VH, Hrynzovskyi АМ. Storinky istorii medyko-profilaktychnoho fakultetu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomoltsa. 2006;3:187—191. Ukrainian
 15. Orlov VD. Viktor Andreevich Subbotin, kak uchenyj i professor. †17 sentjabrja 1898 g. Universitetskie izvestija. 1899;2:246-259. Russian
 16. Istorija mediciny. Sorokina TS, editor. 3-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva; 2004. Russian
 17. 125 let Kievskogo medicinskogo institute. V.I. Mil’ko, editor. Kiev; 1966. Russian
 18. Subbotin VA. Laboratorija pri kafedre gigieny. Istoriko-statisticheskie zapiski ob uchebnyh i uchebno-vspomogatel’nyh uchrezhdenijah Imperatorskogo universiteta Sv. (1834—1884). Kiev; 1884. Р 213-221. Russian