Honorary member of Kharkiv University Ivan Petrovich Shchelkov.

As. prof. Petrova Zh.P.

Kharkiv National Medical University

The article considers the way of life and scientific contribution to the development of physiology of the professor of Kharkiv University I.P. Shchelkov.

Key Words: І.P. Schelkov, I.I. Mechnikov, physiology, Kharkiv, university.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.025

Download.PDF

Citation:

Петрова, З.П. Почетный член Харьковского университета Иван Петрович Щелков // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 25-28. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.025

Petrova ZhP. [Honorary Member of Kharkiv University Ivan Petrovich Shchelkov]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):25-28. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.025

 

References:
1. Medicinskij fakul’tet Har’kovskogo universiteta za pervye 100 let ego sushhestvovanija. Har’kov: Izdanie universiteta, 1905-1906; Chasti І i ІІ . Р 235-241. chast’ ІІІ. Р.35-41. Russian

2. Danilevskij VJa. Professor Ivan Petrovija Shhelkov: nekrolog «Otdel’nye ottiski iz 747 i 748 gazety «Utro». Р 1-11. Russian

3. Mechnikov II. Stranicy vospominanij. Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR; 1946. Р 11, 189, 192. Russian

4. Finkel’shtejn EA. Ivan Petrovich Shhelkov – vydajushhijsja russkij fiziolog-materialist. Trudy Instituta istorii estestvoznanija i tehniki. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR; 1955. Р 133-148. Russian

5. Vorontsov DS, Nikitin VM, Sierkov PM. Narysy z istorii fiziolohii na Ukraini. Kyiv: Vyd-vo AN URSR; 1959. Р 14-23. Ukrainian

6. Chernikov JuT. Zasluzhennyj professor Ivan Petrovich Shhelkov. Har’kov; 1996. 120 р. Russian

7. Samohvalov VG, Petrova ZP. Shhelkov Ivan Petrovich. Vchenі HDMU;2003. Р 81-83. Russian

8. Petrova ZP. Shhelkov Ivan Petrovich. Vydajushhiesja pedagogi vysshej shkoly g. Har’kova. Har’kov; 1998. Р 701-704. Russian

9. Lisovyi VM, Samokhvalov VH, Petrova ZP. Shchelkov Ivan Petrovych.Vydatni vykhovantsi Kharkivskoi vyshchoi medychnoi shkoly. Kh.:KhNMU; 2010. 185 р. Ukrainian