№1(20) // 2023

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01

Зміст

 

 

 

 

 

Питання гастроентерології. Огляд

Проф. Сергієнко О.І., проф. Опарін О.А. Функціональна диспепсія (за матеріалами європейських настанов)

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Проф. Сорочан С.Б. Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст.

Доц. Куриляк В.В. Історія створення та діяльності лікарняних каплиць в Україні.

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко. Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок.

Доц. Ю.К. Васильєв, проф. К.К. Васильєв. Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія.

І.В. Бобіна, лікар терапевт вищої категорії, Н.Г. Немировська, журналіст. Чарівні Маргаритки на сході України.

Питання медичної психології. Огляд

Доц. А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош. Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око».

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження

Доц. І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін. Декалог як основа морального виховання особистості.

Питання паразитології. Огляд

Проф. К.І. Бодня, Ю.В. Танчук. Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі.

Доц. І.П. Бодня, д-р мед. наук С.І. Похил. Про стан лабораторної діагностики діареї мандрівників протозойної етіології в Україні та в світі.

Питання гастроентерології. Оригінальне дослідження

Проф. Т.Д. Звягінцева, доц. А.І. Чернобай, ас. А.В. Ярошенко, проф. Опарін А.Г.  Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему і можливості патогенетичної терапії.

Ас. Н.А. Яранцева, доц. Т.М. Опаріна, доц. А.Є. Новохатня. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування.

Питання коморбідної патології. Оригінальне дослідження

Проф. П.П. Кравчун, доц. О.Л. Яковенко, доц. І.П. Дунаєва, проф. Н.О. Кравчун. Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів.

Питання патологічної анатомії. Оригінальне дослідження

Проф. І.І. Яковцова, ас. О.В. Янчевський. Імуногістохімічні критерії прогнозу епітеліально-мезенхімальної трансформації та стовбурового фенотипу дрібноклітинних раків легень.

Питання акушерства і гінекології. Оригінальне дослідження

Кірія Д.Г. Структурний аналіз причин жіночого безпліддя у лікувальних закладах м. Харкова.

Питання кардіології. Огляд

Проф. Корж О.М. Персоналізований підхід до профілактики серцево-судинних захворювань.