Про стан лабораторної діагностики діареї мандрівників протозойної етіології в Україні та в світі

Доц. І.П. Бодня 1, д-р мед. наук С.І. Похил 2

1 Харківський національний медичний університет

2ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Діарея мандрівників — інвазійна хвороба, пов’язана з подорожами. Рівень захворюваності коливається від 30 до 70 % і залежить від пункту призначення та сезонності. Епідеміологія та клінічні особливості діареї мандрівників вперше були описані в 1963 році. Серед етіологічної різноманітності збудників найпростіші виходять на перший план. Значна частина припадає на Blastocystis spp., D. fragilis, Giardia spp. Іншими рідкісними причинами можуть бути Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolica, Microsporidia i Cystoisospora. Паразитарна інвазія найчастіше діагностується в мандрівників, які повертаються, що обумовлене більш тривалим інкубаційним періодом, а також призначенням антибіотиків. Діагноз діареї мандрівників у людей встановлюється з урахуванням епідеміологічних, клінічних даних та результатів спеціальних лабораторних досліджень. Останні відіграють провідну роль для доказової верифікації протозойної етіології діареї мандрівників, що безпосередньо впливає на ефективність терапії хворих і запобігання розвитку у них хронічних форм протозоозів та відстрочених постінфекційних ускладнень. В силу технічної доступності традиційні мікроскопічні методи до теперішнього часу залишаються найбільш популярними у лабораторній діагностиці протозойних кишкових хвороб і ґрунтуються на виявленні у мазках досліджуваного матеріалу (переважно у зразках фекалій) «діагностичних форм» паразитів — трофозоїтів, цист, ооцист та/або інших у залежності від особливостей життєвого циклу конкретного виду найпростіших паразитів. Однак мікроскопічним методам діагностики кишкових протозойних паразитозів притаманний ряд істотних обмежень: засоби і процедури мікроскопічного дослідження мазків фекалій (копроскопія) вважаються задовільними для виявлення Giardia spp., лише до певної міри (частково) придатними для виявлення/ідентифікації Blastocystis spр. і абсолютно непридатними для виконання досліджень з метою виявлення/ідентифікації D. fragilis.

Ключові слова: діарея мандрівників, лабораторна діагностика, кишкові протозоози, копроскопія, Giardia spp., Blastocystis spр., D. fragilis

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.056

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Бодня, І.П. Про стан лабораторної діагностики діареї мандрівників протозойної етіології в Україні та в світі / І.П. Бодня, С.І. Похил // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 56-66. doi: 10.15407/internalmed2023.01.056

Bodnia IP, Pokhil SI. Pro stan laboratornoi diahnostyky diarei mandrivnykiv protozoinoi etiolohii v Ukraini ta v sviti [On the state of laboratory diagnostics of travelers’ diarrhea of protozoal etiology in Ukraine and worldwide]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:56-66. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.056