№1(18) // 2022

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01

Зміст 

 

 

 

 

 

 

Питання гастроентерології. Симпозіум 

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Сучасне уявлення про муковісцидоз. 

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження 

Президент Української Академії Історії Медицини, проф. О.А. Опарін, доц. Б.А. Рогожин. Vilém Dušan Lambl та Харків: місто, університет та особистість. 

Проф. К. К. Васильєв, доц. Ю. К. Васильєв. Професор кафедри державного лікарезнавства університету Св. Володимира в Києві Ф.Ф. Ергардт (1828-1895 / 1896). 

Проф. Ступак Ф.Я. Діяльність міських органів самоврядування в галузі соціальномедичної допомоги. 

Лікар Пешеліс А. Міркування з приводу євгеніки.  

Проф. Балаклицький М. А. Містична і наукова медицина: чи є різниця? 

Питання сімейної медицини. Симпозіум 

Гасимова Є. А. Основні фактори ризику транспортування недоношених новонароджених, які перебувають у критичному стані. 

Питання дерматології. Симпозіум 

Гюлієва Р. А. Сучасні дані про поширеність та етіопатогенез грибкових інфекцій серед військовослужбовців 

Питання гастроентерології. Огляд 

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко. Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клінікоінструментальне підтвердження. 

А.Т. Казімов, С.С. Ватанха, С.А. Сариєв. Випадок з рідкісним метастазом раку прямої кишки у костостернальне зчленування. 

Проф. К.О. Просоленко, ас. К.А. Лапшина, В.В. Рябуха. Сучасні аспекти патогенезу коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії при наявності або відсутності хронічної хвороби нирок. 

Питання кардіології. Оригінальне дослідження 

Д.мед.н. Ісаєва Г. С. Міокардит, асоційований із інфекцією COVID-19. 

Питання ендокринології. Оригінальне дослідження 

С.А. Серік, В.І. Строна. Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь у хворих цукровим діабетом. 

М.М. Мурсалов. Лікування діабетичної ангіопатії нижньої кінцівки в умовах спеціалізованого відділення. 

Питання кардіології. Симпозіум 

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова. Сучасні уявлення про патогенез і лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на метаболічний синдром і його наслідки.