Процес рецензування

1. Всі рукописи (статті), направлені в редакцію науково-практичного журналу “Східноєвропейській журнал внутрішньої та сімейної медицини” обов’язково проходять процедуру рецензування (двостороннє сліпе рецензування – Double-blind review).
2. Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає вимогам до наукових статей, що подаються для публікації в журналі.
3. Всі матеріали направляються до редакції у двох примірниках і повинні відповідати вимогам до оформлення рукописів для публікації в «Східноєвропейській журнал внутрішньої та сімейної медицини».
4. Стаття реєструється відповідальним секретарем в журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.
5. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілем і тематикою журналу, направляє їх для рецензування, принаймні, одному, але зазвичай двом або більше незалежним рецензентам, обраним редакторами.
6. Рецензент повинен розглянути спрямовану статтю в термін, узгоджений з відповідальним секретарем з моменту отримання, і направити в редакцію  мотивовану відмову від рецензування або рецензію. Так як ми використовуємо двостороннє сліпе рецензування, рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів, так само як і автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
7. Рецензенти представляють письмову рецензію, в кінці якої, на основі аналізу готовності матеріалу, дається висновок про можливість публікації статті.
Рецензент може:

– рекомендувати статтю до опублікування;

– рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень;

– не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії повинні бути вказані причини такого рішення.

8. Після отримання рецензій на черговому засіданні редакційної ради приймається остаточне рішення на основі оцінки рецензії про опублікування або відмову в опублікуванні статей. На основі прийнятого рішення автору/ам направляється лист від імені відповідального секретаря редакції. У листі дається загальна оцінка статті, якщо стаття може бути опублікована після доопрацювання/з урахуванням зауважень – даються рекомендації з доопрацювання/зняття зауважень; якщо стаття не приймається до опублікування – вказуються причини такого рішення.
9. У разі незгоди з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію. При достатніх на те підставах, статті можуть направлятися на додаткове анонімне рецензування.
10. Залучення зовнішніх рецензентів можливо в наступних випадках: коли відсутній член редради, який відповдає за певний напрям (наукову дисципліну); член редакційної ради не має можливості підготувати рецензію; редакційна рада не погоджується з думкою, висловленою в рецензії члена редради; надходить стаття від члена редакційної ради. На черговому засіданні редакційної ради приймається рішення про звернення з проханням про рецензування до вченого, який має наукові роботи з проблематики, заявленої в статті. Від імені редакційної ради такому вченому направляється лист з проханням про рецензування. До листа додаються стаття і рекомендована форма рецензії.
11. Статті, переслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через місяць після отримання. Якщо стаття повернута в більш пізній термін, відповідно змінюється і дата її надходження до редакції. У реєстраційному журналі робиться відмітка про дату надходження нової редакції статті.
12. Відповідальний секретар аналізує статті з рецензіями і виправленнями внесеними автором згідно із зауваженнями рецензента і редакції, представляє їх на розгляд редколегії для прийняття остаточного рішення.
13. На засіданні редакційна колегія приймає остаточне рішення про відхилення, переробку або прийняття рукопису статті.
14. Редакційна колегія зобов’язана сповістити автора про своє рішення протягом не більше трьох місяців з дня отримання рукопису, додавши до цього копію рецензії, якщо вона негативного характеру або містить критичні зауваження.