Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування

Ас. Н.А. Яранцева, доц. Т.М. Опаріна, доц. А.Є. Новохатня Харківський національний медичний університет Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) вражає мільйони людей у всьому світі зі значними клінічними наслідками [1, 2]. ГЕРХ проявляється рецидивуючими та важкими печією та регургітацією або специфічними ускладненнями ГЕРХ і вражає приблизно 20% дорослого населення в країнах з високим рівнем доходу [3, 4,…