Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі

Проф. К.І. Бодня, Ю.В. Танчук Харківський національний медичний університет КНП ХОР Обласна клінічна інфекційна лікарня, Харків, Україна Вперше при хронічному набутому токсоплазмозі виявлено закономірності змін у співвідношенні показників імунітету — лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), CD3, імунорегуляторний індекс (ІРІ), сумарні імуноглобуліни, адаптаційно-компенсаторних реакцій (коефіцієнт напруги) та функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) — зміни електроенцефалографічне дослідження…