Тунельні мононейропатії: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування

Доц. О.Л. Тондій, доц. О.П. Завальна, доц. С.М. Коренєв. Харківська медична академія післядипломної освіти.

В лекції розглянуто сучасні погляди на етіологію, патогенез, класифікацію, принципи діагностики та лікування тунельних мононейропатій. Зроблено акцент на електронейроміографічні особливості. Розглянуто принципи комплексної терапії на різних етапах лікування.

Ключові слова: тунельні мононейропатії: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.

Tondiy OL, Zavalna OP, Korenev SM. [Tunnel mononeuropathies: etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;1:68-74. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.01.068

Download.PDF