Лімфaденопатія: дефініції та діагностика

Проф. Л.М. Пасієшвілі. Харківський національний медичний університет.

В роботі розглянуті питання діагностики та диференційної діагностики при синдромі збільшених лімфатичних вузлів. Надані клінічні особливості перебігу захворювань, які супроводжуються лімфаденопатією, визначено маршрут пацієнта при розвитку означених станів.

Ключові слова: лімфаденопатія, діагностичний пошук, диференційна діагностика.

Pasiyeshvili LM. [Lymphadenopathy: definition and diagnosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:46-56. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2016.01.046

Download.PDF