Ред. колегія

Керівник проекту

Хвисюк Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти

Шеф-редактор

Корж Олексій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

Головний редактор

Опарін Олексій Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Заступники головного редактора

Журавльова Лариса Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету

Лаврова Наталія Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Редколегія:

Хвисюк Миколай Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти

Бабак Олег Якович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету

Біловол Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету

Бєлоусова Ольга Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Бойко Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії НАМН України», завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету

Болотна Людмила Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Железнякова Наталя Мерабівна, д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету

Звягінцева Тетяна Дмитрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Касьянова Олена Миколаївна д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти

Корж Микола Олексійович, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.. М.І.Ситенка НАМН України», завідувач кафедри травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломної освіти

Кочуєва Марина Миколаївна д.мед.н., професор кафедри терапії та нефрології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Кочуєв Генадій Іванович, к.мед.н., доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

Краснокутський Сергій Володимирович, к.мед.н., доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

Марченко Віра Григорівна д.мед.н., професор, перший проректор Харківської медичної академії післядипломної освіти

Михайлов Борис Володимирович д.мед.н., професор, завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти

Опарін Анатолій Георгійович д.мед.н., професор кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Пасіешвілі Людмила Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету

Сосін Іван Кузьмич, д.мед.н., професор, завідувач кафедри наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Тондій Леонід Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Фадеєнко Галина Дмитрівна, д.мед.н., професор, директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»

Яременко Олег Борисович, Головній ревматолог МОЗ України, д.мед.н., професор, Завідувач кафедри сімейної медицини Київського Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця.

Редакційна рада:

Березняков Ігор Геннадійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Більченко Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Бодня Катерина Ігорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Бука Станіслав (Латвія) д.м.н., професор, Председатель Правления Балтийского Института Психологии и Менеджмента. Член Правления Балтийской Международной Академии. Председатель Сената Балтийской Международной Академии.

Волосовець Олександр Петрович, член-корр. НАМН України, д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця, Начальник Управління освіти і науки МОЗ України. (Київ)

Волошина Олена Борисівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики та медичної реабілітації ОНМедУ (Одеса)

Гарюк Григорій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Гейниця О.В. (Росія) керівник ГНЦ лазерної медицини ФМБА Росії. Доктор медичних наук, професор. Лауреат Премії Російської Федерації 2009 року.

Гірка Віра Дмитрівна, к.мед.н., доцент, директор Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Грищенко Ольга Валентинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Жаловага Анатолій Степанович. д.ф.н., проф. (Польща)

Імонов М.С. (Таджикістан), д.м.н.. проф..

Калда Р., д.м.н., проф., Тартський університет, Єстонія.

Керімов С.Г. (Азербайджан) д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології.

Козідубова Валентина Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Лабаш П. (Словаччина), д.м.н., проф..

Лазаренко В.Д. (Росія), д.м.н.. проф..

Літовченко Тетяна Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Матюха Лариса Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ)

Машетова Лариса Костянтинівна академік РАМН, доктор медичних наук, професор, ректор Російської медичної академії післядипломної освіти, лауреат премії Уряду Російської Федерації, заслужений лікар Російської Федерації (Росія)

Немець Ю, д.м.н., проф., університет Банська-Бистриця (Словаччина)

Орновський М., д.м.н. проф. (Польща)

Орловський Віктор Феліксович завідувач кафедри cімейної медицини з курсами пропедевтики внутрішніх хвороб та ендокринології, доктор медичних наук, професор, Сумський державний університет медичний інститут (Суми)

Пархоменко Людмила Костянтинівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри підліткової медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти (Харків)

Решетілов Юрій Іванович д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії і гастроентерології Запорізької медичної академії післядипломної освіти  (Запоріжжя)

Сабіров Д.М. д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології, ректор Ташкентського інституту удосконалення лікарів (Узбекістан)

Сенаторова Ганна Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету (Харків)

Сергієнко Олена Іванівна д.мед.н., професор кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти(Харків)

Свінцицький Анатолій Станіславович д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця,  (Київ)

Сидорчук Лариса Петрівна д.мед.н., професор, професор кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету (Чернівці)

Хіміон Людмила Вікторівна д.мед.н., доцент , завідувач кафедри сімейної медицини, Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика (Київ)

Шадманов А.К., д.м.н.. проф. (Узбекістан)

Шамсієв А.М., д.м.н., проф. (Узбекістан)

Швець Олег Віталійович, к. мед. н., директор Державного науково-дослідницького центру з проблем гігієни харчування МОЗ України, доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, головний позаштатний дієтолог МОЗ України, Міжнародний член Американської гастроентерологічної асоціації (Київ)

Шекера Олег Григорович д.мед.н., директор Інституту сімейної медицини, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика, (Київ)

Відповідальний секретар:

Двояшкіна Ю.І., к.м.н., доцент кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Сікало Ю.К., к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету

Заступники відповідального секретаря:

Хоменко Л.О., к.м.н., доцент кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Журавльова А.К., к.м.н., доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету

Лопіна Н.А., к.м.н., директор ТОВ “Медик Інформ Груп”

Розробники та модератори сайту журналу: 

Лопіна Н.А., Сікало Ю.К., Рогачова Т.А. (кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету).