Відеолекції

Відеолекції:

ahyp2 Доповідь зав. кафедри внутрішньої медицини №3 д.мед.н., проф. Журавльової Л.В. “Сучасна стратегія антигіпертензивної терапії у хворих з метаболічними факторами ризику”.
ag2  Доповідь зав. відділу артеріальної гіпертензії НДІ терапії ім. Л.Т. Малої д.мед.н. Коваля С.Н. “Проблеми гальмування прогресування ураження серця у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу: раціональна антигіпертензивна та антидіабетична терапія”.
conf1  Доповідь д.мед.н., проф. Фадєєнко Г.Д. “Особливості ведення пацієнтів ГЕРХ при цукровому діабеті”.
conf2  Доповідь д.мед.н., проф. Кравчун Н.А. “Сучасні можливості лікування діабетичної нейропатії”.
conf3 Доповідь зав. кафедри внутрішньої медицини № 3, д.мед.н., проф. Журавльової Л.В. “Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет”.
conf4  Доповідь д.мед.н., проф. Кравчун Н.А. “Стратегія комбінованої цукрознижувальної терапії”.
conf5  Доповідь Головного позаштатного дієтолога МОЗ України к.мед.н., доц. Швеця О.В. “Лікувальне харчування та дієтотерапія для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу”.
conf6  Доповідь к.мед.н., Головного позаштатного ендокринолога Харківської області, зав. відділу ендокринології КЗОЗ “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківська обласна клінічна лікарня” Смірнова І.І. “Застосування нових лікарських форм метформіну повільного вивільнення в лікуванні цукрового діабету 2 типу”.
conf11  Доповідь к.мед.н., ст.н.сп., зав. відділу ультразвукової та клініко-інструментальної діагностики та мініінвазивних втручань ДУ “Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України” Волкова Д.Є. “Особливості інтервенційних методів лікування аритмій у хворих на цукровий діабет”.
conf7 Доповідь д.мед.н., ст.н.сп. Колесникової Є.В. “Гепатокардіальні зв’язки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки і цукровим діабетом 2 типу”.
conf8  Доповідь д.мед.н., проф. Дубенко О.Е. “Неврологічні ускладнення цукрового діабету”.