Лікування діабетичної ангіопатії нижньої кінцівки в умовах спеціалізованого відділення

Доц.  Мурсалов Мезахір Мурсал Азербайджанський медичний університет, Баку, кафедра хірургічних хвороб №3 В статті наведено власний досвід лікування діабетичної ангіопатії нижньої кінцівки в умовах спеціалізованого відділення.   Ключові слова: цукровий діабет, ангіопатія нижніх кінцівок, лікування  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.086   Download.PDF (rus)  Для цитування:  Mursalov, M.M. Treatment of diabetic angiopathy of the lower limb in the conditions of a specialized…

Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок

Проф. Т.А. Литовченко, О.В. Востротін, доц. О.Л. Тондій, асс. В.В. Лебединець, Ю.Л. Колінько Кафедра неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти У статті розглядається розвиток прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії після трансплантації нирки на тлі імуносупресивної терапії на прикладі клінічного випадку. На підставі огляду літератури відомо, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія – це прогресуюче демієлінізуюче захворювання…

Інформативність методів променевої діагностики у виявленні гемангіом печінки

Наджафова Вафа Низамі кизи Азербайджанський медичний університет, Кафедра променевої діагностики та терапії Актуальність. Використання методів променевої діагностики, які зараз є неінвазивними і високоефективними методами в діагностиці вторинних новоутворень печінки, мають, за відсутності специфічності даних як клінічних так і лабораторних методів, велике практичне значення в обстеженні метастатичних уражень органів гепатобіліарної системи. Мета дослідження: порівняльна оцінка можливостей…

Клінічні прояви та ускладнення утворень середніх і великих розмірів в матці і яєчниках.

Амірасланова Н.А. Азербайджанський Медичний Університет, кафедра акушерства та гінекології № 2 Наведені дані показали, що у всіх пацієнток були скарги, в основному на 2-3 симптома. На порушення менструального циклу скаржилися 56 пацієнток основної групи (70,0 ± 5,1%) і 24 пацієнток групи порівняння (80,0 ± 7,3%). Дисменорея відзначалася у 42 пацієнток основної групи (52,5 ± 5,6%)…