Вплив родини на розвиток хвороби.

Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Е.М., доц. Гурницький О.В. Харківська медична академія післядипломної освіти. Розглянуто механізми впливу родини на створення передумов розвитку психічних порушень. Надано опис ознак погіршення психічного стану, що потребують реагування оточуючих. Запропонована модель підтримки родині психічно хворого з боку сімейного лікаря. Ключові слова: психіатрія, психологія, родина….

Алгоритм ведення пацієнта з депресією у первинній медичній практиці (за досвідом Словенії та Хорватії).

Проф. Л.С. Бабінець. Тернопільський національний медичний університетімені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Актуальність. Депресія – одна з найбільш значущих проблем охорони здоров’я і суспільства в цілому. Депресивні епізоди часто починаються після негативної життєвого події, і вони часто діагностуються в сімейній медицині. Мета – проаналізувати основні ключові аспекти ведення пацієнта з депресією в практиці первинної медичної…

Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію

І.О. Балаклицька Харківська медична академія післядипломної освіти У роботі показана роль мелатоніно-серотонинової системи в механізмах формування інсомнії при ГЕРХ з супутньою НЦД. Обстежено чотири групи хворих, які страждають ізольованою ГЕРХ та інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією. Двом групам до стандартної терапії додавали препарат мелатоніну. Досліджували якість сну за опитувальником PSQI, моторно-секреторні зміни…

Три історії про психосоматику

Проф. В.Є.Гончаров, проф. В.М.Козідубова, проф. С.М.Долуда, доц. Є.М.Баричева, доц. О.В.Гурницький Харківська медична академія післядипломної освіти Наданий матеріал дозволяє розглянути питання виникнення різних захворювань через призму особистісної адаптації. Показані певні механізми розвитку психосоматичних розладів. Запропоновані принципи надання лікарської допомоги, що дозволяють підвищити ефективність лікування. Ключові слова: психосоматика, психокорекція, лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.087 Download.PDF(рос) For citing: 1. Гончаров, В.Е. Три…

Роль депресії в лікарській практиці

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький Харківська медична акдемія післядипломної освіти Наданий матеріал дозволяє зрозуміти масштаби проблеми депресивних розладів. Описані особливості скарг та перебігу захворювання, які дозволяють виявляти його на ранніх етапах. Запронована тактика надання допомоги, що спирається на сучасні досягнення психіатрії. Ключові слова: депресія, діагностика,…

Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах.

Проф. Б.В. Михайлов, проф. О.І. Сердюк*, пс. Т.А. Алієва, ас. І.Д. Вашкіте. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії; *Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води». Резюме. Визначено етапи психотерапії – початковий, основний (реабілітаційний), супортивний (завершальний / підтримуючий), – і оптимізовано їх застосування в санаторно-курортних умовах у демобілізованих учасників АТО. Розкрито загальні питання медико-психологічного супроводу учасників бойових…