Фізична реабілітація та відновлення при неврологічних захворюваннях

Доц. П.Є. Лівак, О.С. Корчук, Н.П. Кожух Український гуманітарний інститут Автором доведено, що проблема неврологічних захворювань є актуальною незважаючи на високий розвиток медицини, адже в умовах стресу, постійної перевтоми та поганої екології ми спостерігаємо ріст пацієнтів з нервовими порушеннями. Щороку все більше людей різного віку звертається до лікарів із симптомами що вказують на складні неврологічні…

Оцінка гіперінтенсивності глибокої білої речовини головного мозку у курців в Азербайджані

Лала Гулузаде 1, 2, Проф. Малахат Султанова 1, Камран Якубов 3, к.мед.н. Гасан Ісаєв 2, Айгуль Надірова 4, Ульвія Ісмайлова 5. 1 Навчально-хірургічна клініка Азербайджанського медичного університету 2 Зафаранська лікарня, Баку, Азербайджан 3 Центральна клінічна лікарня, Баку, Азербайджан 4 Бакинський оздоровчий центр 5 Німецько-Азербайджанський медичний центр Саххат, Баку, Азербайджан Анотація. Обґрунтування: гіперінтенсивні вогнища Т2 (гіперінтенсивність…

Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок

Проф. Т.А. Литовченко, О.В. Востротін, доц. О.Л. Тондій, асс. В.В. Лебединець, Ю.Л. Колінько Кафедра неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти У статті розглядається розвиток прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії після трансплантації нирки на тлі імуносупресивної терапії на прикладі клінічного випадку. На підставі огляду літератури відомо, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія – це прогресуюче демієлінізуюче захворювання…

Цереброваскулярні захворювання як фактор ризику розвитку ішемічного інсульту.

Доктор філософії в галузі медицини Бабаханов І. С.  Республіканський госпіталь медичної служби Міністерства Внутрішніх Справ Азербайджанської Республіки, м.Баку Проведеними дослідженнями встановлено, що серед 225 обстежених зустрічається 81 (36,0 ± 3,2%) випадків цереброваскулярних захворювань, включаючи 64 (28,44 ± 2,9%) встановлених і 17 (7,56 ± 3,6%) ймовірних випадків цереброваскулярних захворювань. Гострі форми цереброваскулярних захворювань найчастіше зустрічалися спільно…

Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії).

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Гострий біль в спині – одна з найбільш поширених проблем зі здоров’ям у практиці сімейної медицини. Цей біль відчувають принаймні один раз в житті 60-80% людей. Мета – проаналізувати європейський (хорватський та словенський) досвід лікувального та організаційного підходу до ведення пацієнта з…

Сегментарні вегетативні порушення.

Ас. Г. Л. Губіна. Харьківська академія післядипломної освіти. Клінічні симптоми та синдроми сегментарної вегетативної дисфункції належать до частих випадків, які трапляються у лікарській практиці . У статті узагальнено літературні данні клінічних симптомів, синдромів сегментарних вегетативних порушень. Ключові слова: сегментарні вегетативні порушеня, симпаталгії(вегеталгії), трофічні розлади, судинні розлади, вісцеральні сегментарні розлади. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.085 Download.PDF Для цитування: 1. Губина, Г.Л….

Міастенія: клініка, діагностика, лікування.

Доц. О.П. Завальна, доц. О.Л. Тондій, доц. В.А. Флорікян. Харківська медична академія післядипломної освіти Дана клінічна лекція присвячена одній з найважливіших проблем сучасної неврології — вивчення клініки, діагностики та лікування міастенії. Велику увагу приділено особливостям етіології, патогенезу, клінічних проявів, диференціального діагнозу і сучасного лікування міастенії. Наведено класифiкації хвороби, діагностичні критерії міастенії з урахуванням вікових та…

Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію

І.О. Балаклицька Харківська медична академія післядипломної освіти У роботі показана роль мелатоніно-серотонинової системи в механізмах формування інсомнії при ГЕРХ з супутньою НЦД. Обстежено чотири групи хворих, які страждають ізольованою ГЕРХ та інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією. Двом групам до стандартної терапії додавали препарат мелатоніну. Досліджували якість сну за опитувальником PSQI, моторно-секреторні зміни…

Клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.

Провідний науковий співробітник Лекомцева Є.В. Інститут неврології, психіатрії та наркологи НАН України, Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів. Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ). Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік —35,66±11,08 років, 18…

Арахноїдити головного мозку

Доц. В.А. Флорікян, доц. О.П. Завальна, доц. О.Л.Тондій, І.В. Мороз Харківська медична академія післядипломної освіти ХКЛ на ЗТ №1, Філія «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниці» Арахноідити головного мозку є важливою і сучасною проблемою клінічної неврології. Література, що присвячена арахноідитам головного мозку нечисленна. На теперішній час передбачається зростання даного захворювання. У статті узагальнено літературні дані етіопатогенезу,…

Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та підходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія.

Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні кліничні варіанти соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значення мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії…

Кластерний головний біль: сучасний алгоритм діагностики й лікування

Проф.Літовченко Т.А., доц. Тондій О.Л., ас. Пасюра І.М. Харківська медична академія післядипломної освіти В статті наводяться дані сучасної літератури стосовно етіопатогенезу, діагностики й лікування різновиду тригемінальних автономних цефалгій – кластерного головного болю. Ключові слова: кластерний головний біль https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.033  Litovchenko TA, Tondiy OL, Pasyura IN. [Cluster headache: current diagnosis and treatment algorithm]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi…