Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Проф. Ковальова О.М. Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Представлений огляд сучасних публікацій, присвячених оцінці впливу віку і статі на інфікування, клінічну маніфестацію і наслідки коронавірусної хвороби COVID-19. Подані статистичні дані про частоту захворюваності нової коронавирусної інфекції відповідно до вікових категорій і несприятливими клінічними проявами в різних популяціях….