Політика та реформи в галузі охорони здоров’я в Центральній і Східній Європі.

Проф. Юрай Немец Словацький університет ім. Матея Бела Проведений аналіз заснований на прикладах з багатьох країн в регіоні, отриманих з існуючих документів. Упор зроблений на найбільш розвинених країнах – нових членах Європейського союзу, особливо Словаччини та Чехії, але дані з менш розвинених країн включені також. Основною метою реформ є рівний загальний доступ до медичної допомоги…

Електросвітлолікування і аерозольтерапія в практиці сімейного лікаря.

Проф. Л.Д. Тондій, доц. А.А. Калюжка, доц. С.В. Бондаренко. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті показана необхідність застосування в практиці сімейного лікаря лікувальних фізичних чинників, обгрунтування показань і протипоказань а також методики їх використання. Ключові слова: сімейний лікар, фізичні фактори, методики, показання, протипоказання. Tondiy LD, Kalyuzhka AA, Bondarenko SV. [Electrophototherapy and aerosol therapy in…

Проф. Л.А. Болотна. Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії.

Пcоріаз: патогенез, клінічні прояви, принципи терапії. Проф. Л.А. Болотна. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра дерматовенерології.