№1(8) // 2018

 

1 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01

Download.PDF №1(8)//2018

зміст
обкладинка

Питання ревматології. Симпозіум

Проф. О.В. Синяченко, проф. Л.М. Пасієшвілі. Ревматоїдний артрит: дефіниція, клініко-патогенетичні аспекти.

Питання гастроентерології. Оригінальне дослідження.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. С.В. Глущенко. Корекція L-карнітинової недостатності при неалкогольному стеатогепатиті.

Питання педіатрії. Клінічний випадок.

Проф. Т.В. Фролова, доц. І.І. Терещенкова, доц. Н.Ф. Стенкова. Мастоцитоз у практиці сімейного лікаря.

Питання психотерапії. Лекція.

Проф. Б.В. Михайлов, проф. О.І. Сердюк, пс. Т.А. Алієва, ас. І.Д. Вашкіте. Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах.

Питання невропатології. Симпозіум.

Проф. Т.А. Літовченко, доц. О.Л. Тондій, ас. І.М. Пасюра. Кластерний головний біль: сучасний алгоритм діагностики й лікування

Питання сімейної медицини. Диференційна діагностика.

Проф. А.Н. Корж. Діагностика та лікування гострого болю в практиці сімейного лікаря.

Питання історії медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. А.А. Опарін. Теофраст Парацельс: засновник парамедицини.

Питання ревматології. Симпозіум.

Проф. А.П. Кузьміна. Актуальні питання своєчасної діагностики та тактики ведення пацієнтів з ознаками гігантоклітинного артеріїту.

Питання ендокрінології. Симпозіум.

Проф. О.М. Білецька. Перспективи реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу.

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Доц. Г.І. Кочуєв, проф. А.Н. Корж, проф. М.Н. Кочуева, к.мед.н. В.І. Березняков. Проблема закрепу в загальноклінічній практиці.

Питання педагогіки. Лекція.

Доц. В.Д. Гірка, Л.М. Потапова Підвищення ефективності засвоєння лекційної інформації у контексті сучасних педагогічних тенденцій.

Питання нефрології. Огляд.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.А. Чернякова, доц. Е.В. Авдєєва. До питання про нову класифікацію захворювань сечової системи.

Питання ендокрінології. Симпозіум.

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова. Особливості інсулінотерапії у пацієнток з цукровим діабетом 1 типу під час вагітності.

Питання дерматології. Симпозіум.

Доц. Саріан О.І.Паранеопластичні дерматози в практиці інтерніста.

Пам’яті професора Леоніда Дмитровича Тондія
Звіт про науково-практичної конференції «Історія медицини і проблеми сучасної охорони здоров’я», 17 квітня 2018 р

Дистанційне навчання
Банк тестів